Lina Färje, verksam i Sverige

Lina Färje har arbetat som ljusdesigner i Sverige under de senaste 16 åren, först på Ljusarkitektur och de senaste 8 åren på Tyréns. Just nu är hon i processen att starta upp ett nytt ljusdesignföretag. Hon har ett starkt intresse i hållbar planering och byggande och har jobbat med projekt som fokuserar på rättvisa, trygghet och återbruk.

Exempel på detta är Uppsala Stadsteater (Guldstolen 2023), Det flytande Hamnbadet och Blå Parken i Göteborg och projektet Frizon i Umeå. Det senaste året har hon också varit en del av det interdisciplinära forskningsprojektet Nordark, lett av KTH, som fokuserar på hur man utformar urban belysning med så liten påverkan på djur och natur som möjligt.

Utöver detta har Lina jobbat med ljusdesign för dansföreställningar och performances. Hon har lett flera workshops, i Danmark och Brasilien, med studenter och unga människor och uppskattar väldigt mycket dynamiken i workshopsituationen för att dela med sig av kunskap och erfarenheter.

Det hon ser fram emot mest med workshopen är att få komma ut på fältet och bli lortig om händerna tillsammans med studenterna.