Srdja Hrisafovic, verksam i Bosnien-Hercegovina

Srdja har över 30 års erfarenhet av att arbeta som arkitekt, ljusdesigner, lärare och forskare. Han är även författare och medförfattare till många artiklar inom arkitektur och ljusdesign. Han är rådgivare till sin lokala kommun i frågor som rör belysning och miljöpolitik. Genom åren har Srdja undervisat i ljus och design på flertalet universitet i Europa, USA och Nya Zeeland.

Sedan 90-talet undervisar han i Light in Arhitectural Design, då han fick sin Masterexamen from USC (University of Southern California) i Los Angeles. Tillsammans med Jasmina leder de nu kursen Light in Design för sistaårsstudenterna på Academy Of Fine Art, Department of Product Design, University of Sarajevo.

Jasmina och Srdja är årets enda team. Tillsammans äger de ljusdesignstudion Lightartpro sedan 2016.

Som undervisare är vi alltid intresserade av forskning och utövandet för att inspireras till vår undervisning; vår undervisning motiverar vår forskning och vårt utövande. Vi har fokuserat vårt forskningsintresse till hur ljus påverkar dimensionen och utformningen av arkitektoniska rum genom konst och arkitektur.

Workshopen i Alingsås ger dem en bra grund att förstå hur studenter kan använda belysning som ett verktyg för att skapa olika platser. De hoppas även på att inspireras och föra vidare nya kunskaper till framtida studenter.