Hur stor är elförbrukningen under Lights?

Innan evenemanget startade 2022 beräknades förbrukningen uppgå till ca. 15 000 kWh för alla installationer under evenemangets fem veckor, vilket kan jämföras med en liten villas elförbrukning under ett år. Efter evenemanget slut gjordes en ny mätning och siffrorna var betydligt lägre än trott. Den totala förbrukningsmängden visade sig vara 10 000 kWh.