Vad har Lights för öppettider?

Varje dag från den 6/10-5/11 lyser installationerna från skymning till gryning och följer den vanliga gatubelysningens rytm. Det är fritt fram att välja vilken tid du vill se installationerna.  Vissa är synliga på håll och andra behöver man komma närmare för att se. Installationer är tillgängliga vid publika vägar och finns inte i ett inhägnat område. Från ca kl 24:00-05:00 är installationerna inställda på ”natt-läge”.