2020-03-30


Detta är årets ljusdesigners


Nu är det officiellt!

Under fredagen 27 mars fick projektgruppen för Lights in Alingsås träffa årets ljusdesigners för första gången under det så kallade konceptmötet. Detta år hölls det helt digitalt, under de rådande omständigheterna med Coronaviruset, Covid-19. Varje designer fick välja sin plats de vill belysa precis som vanligt och under helgen fick de börja skissa på sitt koncept som ska skickas in under morgondagen.

 

Av 34 ansökningar blir det dessa sju designers som kommer att leda var sin workshopgrupp i höst:

Anuj Gala, Finland & Rogier Hengeveld, Nederländerna

Craig Spring, USA

Jessica Krometis, USA

Luciana Alanis, Schweiz

Rodrigo Muro, Sverige

Sara Ortega, Spanien

 

Läs mer om varje designer.
Läs pressmeddelandet.

Fler nyheter/

Tjugo ljusår från Alingsås – en unik fotobok

Nu kommer fotoboken om Lights in Alingsås. Tjugo år efter starten är det dags för en återblick till hur det hela startade. Detta är historien om evenemanget som satte Alingsås på ljuskartan både i Sverige och internationellt.  

Detta är årets ljusinstallationer

Totalt blir det 24 ljuspunkter spridda över hela Alingsås med fokus på sträckan från Gerdsken, via Lillån ner till Nolhaga med vissa avstickare. Det är helt upp till besökarna i vilken ordning de vill upptäcka dem.