2020-02-19


light+building i Frankfurt


* Med tanke på den ökande spridningen av coronaviruset i Europa och efter intensiva samråd, har Messe Frankfurt beslutat att skjuta upp light + building. Mässan hålls i Frankfurt am Main i slutet av september 2020 istället. *

light+building är en av världens största mässor i belysningsbranschen. Det visas tydligt då mässan har över 220000 besökare, 2700 utställare från 55 länder varje år. Besökarna är en mix av arkitekter, inredningsarkitekter, designers, projektledare och ingenjörer, liksom yrkesmän och kvinnor som representerar detaljhandels- och grossistsektorn.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I år kommer Lights in Alingsås (Alingsås Energi) ha en gemensam monter tillsammans med IALD – International Association of Lighting Designers, den organisation som fungerar som kopplingen mellan Alingsås och världens ljusdesigners.

Här kan ni läsa mer om light+building.

Fler nyheter/

Detta är årets ljusdesigners

Nu är det officiellt! Under fredagen 27 mars fick projektgruppen för Lights in Alingsås träffa årets ljusdesigners för första gången under det så kallade konceptmötet. Detta år hölls det helt digitalt, under de rådande omständigheterna med Coronaviruset, Covid-19. Varje designer fick välja sin plats de vill belysa precis som vanligt […]

Konceptmötet 2020

På grund av den ökande spridningen av Coronavirus de senaste dagarna, bestämde projektgruppen för Lights i Alingsås igår att årets ljusdesigners inte reser till Alingsås 26-29 mars för konceptmötet som tänkt. Planen är nu att ha hålla konceptmötet helt digitalt med förinspelade videor och live-möten via Skype. På så sätt […]